google4d18f910fe543f87.html

Kontakt oss

Evangeliske Sanger i Sør 
Postboks 515 
4665 Kristiansand

Tlf: 38 70 97 10

Gave til arbeidet i ESIS kan gis på bankkonto nr.: 3000.28.06769
Gave kan også gis på VIPPS nr:  13 88 73

13 88 73web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016