google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding


Evangeliske Sanger i Sør

lørdag 9. oktober 2021 i Sarons Dal, Kvinesdal.


Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) har Se annonser i lokalaviser og den kristne dagspresse når arrangementet nærmer seg!

Se vår hjemmeside www.evangeliskesangerisor.no for mer informasjon.web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016