google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding


Sang- og musikkmøte i Sarons Dal, Kvinesdal,

lørdag 15. oktober 2022 kl. 17.00.


Etter 


Så 

Se annonser i lokalaviser og den kristne dagspresse!

Se vår hjemmeside www.evangeliskesangerisor.no for mer informasjon.web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016