google4d18f910fe543f87.html

Referat

Previous

Tilbake til oversikten

Egersund Arena – glede og begeistring i sommervarmen!


Lørdag 2. juni ble en uforglemmelig sangkveld for de nærmere 700 sangglade mennesker som fylte Evangeliehuset i Egersund i sommervarmen denne ettermiddag og kveld. Allerede en time før dette andre store ”jubileumsmøtet” i regi av Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) skulle starte, strømmet det på med forventningsfulle folk fra fjern og nær – bl.a. en gruppe på 16 kvinner og menn fra Nordhordland/Åsane (Bergen). 

Pastor Per Bjarne Audenby innledet på en profesjonell måte på flygel sammen med fiolinisten Zeljco Djerdj et nydelig ”potpurri” over kjente sangmelodier – noe de fikk velfortjent applaus for.

AZrkk0AFSZqJVFCCBvkaug thumb 1285d

Audenby ønsket deretter den store forsamlingen velkommen, delte Guds Ord og bad for kvelden – før han overlot ledelsen av kvelden til ESIS sin daglige leder Per Nygard. Han understreket det gjensidige ansvaret og behovet vi har for å ta vare på og bringe videre den rike evangeliske forkynnende sangskatten vi har fått å forvalte.

Etter ”kjenningsmelodien” og fellessangen ”Syng evangeliet om Jesus” var det tid for å slippe til Egersund Musikklag (startet som ”ungdomsmusikk” i vekkelse etter siste verdenskrig) med sine 15 lokale dyktige sangere/musikere med tre kjente og kjære sanger. Dirigenten Tor Magne Haraldseid, som har ledet koret i hele 44 år, fikk en velfortjent applaus for trofast tjeneste gjennom alle disse årene! 

Fra Sverige kom sangerne Curt Niclas Petersén og Roland Lundgren – der Curt Niclas er sønnen til den mere kjente Curt Petersén, som sammen med Roland var velkjente fra mange opptredener i Norge helt fra ungdomstiden. Roland fortalte fra sine opplevelser, bl.a. fra teltmøter på Sørlandet og andre steder i Norge helt fra midten av 60-tallet. Vekkelsestonene hadde Roland virkelig fått erfare bl.a. i en større vekkelse over lang tid i Stavanger med Asbjørn Johansen. De fremførte 4 ”perler” av sanger, ikke minst ”Det skal komme en dag"– velfortjent applaus!

Fra Konsmo kom fem flotte og meget dyktige unge sangere i gruppen ”Mannsdominans” sammen med pianisten sin Beate – et meget inspirerende og musikalsk innslag.

Anita Johanne Kristensen fra Hauge i Dalane var et nytt og svært givende bekjentskap i vår sammenheng. Flott budskap om Herren som er med både 
på høyden og i dalen
– vakker og dyktig fremføring. 

Rett Kurs fra Sørlandet som vanlig med en stor og ”profesjonell” besetning med gode sanger og enestående og variert fremføring.

Flekkerøyguttene stilte med 25 mann og flere musikanter. Kjente og kjære sanger knyttet til ”fiskermiljø”, vekkelse og himmellengsel. Solid og flott fremføring av kraftfulle mannsstemmer. 

Edgar Paulsen fra Trøndelag hadde mistet stemmen, men publikum fikk likevel anledningen til å høre ham i en sang fra CD og høre ham i et kort intervju. Selvsagt ble det et savn ikke å kunne høre ham ”live” i tre sanger som planlagt.

Familien Van Gooswilligen – med foreldrene som er korpsledere ved Frelsesarmeen i Egersund – og døtrene Silje (16) og Moira (18) sang vakker og inspirerende tre gla’sanger. 


Odd Bergum
(82) ble intervjuet av møteleder i forbindelse med 20-års-jubileet hvor han er den eneste av ”grunnleggerne” som har vært med på samtlige arrangementer. Han fortalte gripende om sin omvendelse, om fire hektiske år som 
sangevangelist sammen med Kjell Andreassen (solgte en kvart million plater) – hvor av ett år i USA. Hans mangeårige tjeneste som evangelist og pastor i flere pinsemenigheter ble kort kommentert – sammen med synspunkter på dagens åndelige situasjon. Store prøvelser – bl.a. ved tapet av to sønner og sykdom over lengre tid - har gjort ham til en skattet forkynner langt utover pinsevennenes rekker og til en etterspurt sjelesørger. Hans fremføring av tre sanger grep hjertene og var som vanlig et flott og dyktig foredrag – fylt av gode bibelske sannheter.

Roland Lundgren understreket i sin andakt betydningen av Jesu frelsesverk gjennom fire bibelske beretninger, bl.a. om røveren på korset som dro med Jesus ”på direkten” til Paradis. 

Den lokale komitéen – sammen med ESIS sin egen stab - sørget for at alt det praktiske rundt arrangementet gikk "på skinner”. Lydmessig ble det også meget vellykket – dyktig utført og koordinert av Bjarne Tengesdal. Geir Øynes som medlem av stab tok seg av bildeopptak og ellers forberedte mye annet av teknisk art i forkant av arrangementet. ESIS sin koordinator Eva Nørstrud hadde laget en flott og oversiktlig PowerPoint som ble presentert på en ryddig og fin måte, - og som koordinator hadde hun en stødig ”hånd” med i det meste – så vel i forberedelser som i den praktiske gjennomføringen av arrangementet.

Det ble gjort opptak for DVD ved Vasvik Media (Inge Magnus) med tanke på den planlagte ”samle-dvd” for hele jubileumsåret, som etter hvert kan bestilles på: www.evangeliskesangerisor.no.

I den sterke varmen kom det vel med at det var god tilgang på mat og drikke, så vel i kafeteriaen før arrangementet startet kl. 17.00 som i pausen under møtet hvor det også var anledning å kjøpe sang- og musikkprodukter fra ESIS og noen av aktørene. Det var tydelig at folk hygget seg på tunet utenfor og i den store foajeen hvor en del av serveringen foregikk. 

søndag formiddag deltok noen av aktørene med tale, sang og info på Evangeliehuset, i Frelsesarmeen, Bedehuset og Egersund kirke. Det ble flotte møter med godt fremmøte og et fint økonomisk bidrag til ESIS sitt arbeid. 

Fellesnevner gjennom helgen ble omsorgen for sjelene som ”kan vinnes ved sang”.

Med denne forventningen ser en videre fremover og planlegger neste store jubileumsarrangement i Filadelfia, Vennesla, lørdag 6. oktober.


(NB: Klikk på bildene for å se dem i stor størrelse!)

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016